Mae gan y diwydiant allwthiwr peiriannau plastig le marchnad fawr o hyd

Oherwydd bod cysylltiad agos rhwng cynhyrchion allwthiwr peiriannau plastig Tsieina a diwydiannau newydd strategol, mae ganddo fanteision effeithlonrwydd uchel, arbed ynni a pherfformiad cost uchel, allforion i wledydd datblygedig i'r canol a'r pen isel, mae'r rhan hon o alw defnyddwyr yn cyflwyno anhyblyg, felly, mae'r mae gan ddatblygiad y diwydiant allwthiwr ofod marchnad fawr o hyd. Yn y bôn, dywedodd y diwydiant y bydd marchnad menter peiriannau plastig Tsieina yn fwy agored yn ystod y blynyddoedd diwethaf, y bydd y gwelededd yn ehangu ymhellach, y bydd cystadleurwydd y farchnad yn cael ei wella ymhellach. Bydd y gyfran o bydd allforion i wledydd sy'n dod i'r amlwg hefyd yn codi.

Ar y cyfan, bydd twf allforio cynhyrchion allwthiwr mecanyddol plastig Tsieina yn cyflwyno sefyllfa sefydlog. O'r safbwynt domestig, mae ein gwlad yn dal i fod yn y cam diwydiannu, technoleg gwybodaeth, trefoli, marchnata, rhyngwladoli datblygu manwl. yn y cyfnod datblygu strategol pwysig, a fydd hefyd yn darparu pŵer datblygu dihysbydd i'r diwydiant allwthiwr. Yn gyffredinol, mae adferiad y farchnad ryngwladol wedi dod â hyder i'r mentrau allwthiwr.

Allwthiwr yw un o brif amrywiaethau'r diwydiant peiriannau plastig, allwthiwr, mae gan 31% o gyfanswm gwerth allbwn offer allwthio peiriannau plastig gyda'i nodweddion penodol, i gael gallu arbennig y broses fawr, gyfraniad pendant i'r mentrau peiriannau plastigau yn ein camodd y wlad yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ddatblygiad marchnad allwthiwr, ymwybyddiaeth brand cynnyrch i ehangu ymhellach, gwella cystadleurwydd y farchnad ymhellach, bydd cyfran yr allforion i wledydd sy'n dod i'r amlwg hefyd yn cael ei hyrwyddo'n fawr. Ar hyn o bryd, mae gorchmynion allwthiwr plastig Tsieina wedi codi'n sydyn. , mae twf allforio wedi bod yn gyson.

Ar hyn o bryd, mae rhai problemau yn natblygiad diwydiant peiriannau plastig domestig, megis gallu arloesi annibynnol isel, llai o fathau o radd uchel a phersonol, a chrynodiad isel yn y diwydiant. Mae bodolaeth y problemau hyn yn arwain at y diwydiant peiriannau plastig yn ein gwlad. ni all ddal i fyny â'r peiriannau plastig tramor datblygedig cyn gynted â phosibl, ar ôl datblygiad tymor hir, cynyddu dylanwad rhyngwladol y diwydiant peiriannau plastig yn ein gwlad, y gallu i ymdopi â diffyndollaeth masnach, gwella lefel technoleg gweithgynhyrchu a chryfder cyffredinol ymhellach. , felly, y diwydiant peiriannau allwthio yn Tsieina mewn mantais allforio masnach dramor.

Oherwydd bod y cynhyrchion allwthiwr yn Tsieina wedi'u cysylltu'n agos â diwydiannau newydd strategol, gyda manteision effeithlonrwydd uchel, arbed ynni a pherfformiad cost uchel, mae'r allforio i wledydd datblygedig yn y canol a'r pen isel yn bennaf, mae'r rhan hon o alw defnyddwyr yn anhyblyg, felly mae gan ddatblygiad y diwydiant allwthiwr ofod marchnad mawr o hyd. Yn gyffredinol, dywedodd y diwydiant y bydd marchnad menter peiriannau plastig Tsieina yn fwy agored yn ystod y blynyddoedd diwethaf, y bydd y gwelededd yn ehangu ymhellach, y bydd cystadleurwydd y farchnad yn cael ei wella ymhellach. Bydd cyfran yr allforion i wledydd sy'n dod i'r amlwg hefyd yn cynyddu.

Bydd twf allforio cynhyrchion allwthiwr Tsieina yn cyflwyno sefyllfa sefydlog. O'r safbwynt domestig, mae ein gwlad yn dal i fod yn y cam diwydiannu, technoleg gwybodaeth, trefoli, marchnad, rhyngwladoli datblygu manwl, yn dal i gael ei datblygu cyfnod cyfle strategol, a fydd hefyd yn darparu pŵer datblygu dihysbydd i'r diwydiant allwthiwr. Yn gyffredinol, mae adferiad y farchnad ryngwladol wedi dod â hyder i'r mentrau allwthiwr.


Amser post: Ebrill-02-2021