Sefydlogi Un Pecyn Seiliedig ar blwm

  • Lead Based One Pack Stabilizer

    Sefydlogi Un Pecyn Seiliedig ar blwm

    Sefydlwyr gwres halen plwm cyfansawdd, a fabwysiadwyd y dechnoleg adweithio symbiotig fydd tri sebon halen, halen a metel yn y system adweithio gyda maint grawn y wladwriaeth eginol a gwahanol ireidiau'n cymysgu, er mwyn sicrhau bod y sefydlogwr gwres yn y system PVC wedi'i wasgaru'n llawn, ar yr un peth. cafodd amser gydag iraid eu hasio i ffurfio gronynnog, hefyd osgoi'r gwenwyn a achosir gan lwch plwm.